Takster, åbningstider og ferie

 Forældrebetaling for 2024 (inkl. alle måltider, bleer og ferie):  

Børn under 2 år og 10 mdr:

2900 kr./mdr.

Børn over 2 år og 10 mdr: 

2400 kr./mdr.

Det fulde beløb = forældrebetaling + kommunens tilskud (som er forskellig alt efter hvilken kommune I bor i) indsættes før d.1. i måneden på konto:     

8401 - 1046277  

Derefter modtager I tilskuddet fra kommunen (forskellige datoer alt efter kommune). 

Jeres barn skal stå på venteliste hos Pladsanvisningen - også når det har fået plads hos os - ellers kan I ikke få tilskud!

I skal være opmærksomme på, at kommunen IKKE giver friplads til privat børnepasning, men søskenderabat.

Åbningstider:

Vi har åbent fra 7-15.

Ferier:

Vi holder lukket hele juli, på helligdage, i skolernes efterårs- og vinterferie (=uge 7 og 42), samt de 3 dage før påske, fredag ved Kr. himmelfart og mellem jul og nytår.

Kontakt:

Lene og Albrik, Højbyvej 27, 5260 Odense S

leneogalbrik@miniboernehaven.dk